Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
15 มิถุนายน 2557

สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 บริษัททสึจิย่า เสมอ บริษัทเซะนิยะ 5-5 ในเกมส์ที่สองเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2557 และในเกมส์ที่สาม แพ้ให้แก่บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ 2-0 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ซึ่งทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบที่สอง

       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....