Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
23 กุมภาพันธ์ 2559

สมาชิกชมรมฯเข้าร่วมงานประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุน TBKK, Toptrend Manufacturing และ Takebe. ทุกชมรมฯผ่านเข้าร่วมประกวดระดับประเทศซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่เมืองทองธานี

 
 
       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....