Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
1 สิงหาคม 2562

ทสึจิย่าได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “โครงการสร้างความสุขในการทำงาน” ให้กับศูนย์สุขภาพจิตเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ชลบุรี, ระยองและฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง

 
 
       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....