Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
16 กันยายน 2019

ทีมผู้ตรวจสอบจากบ.ฮายาชิเทเลมปุได้เดินทางมาที่โรงงานเพื่อตรวจสอบการบริหารพื้นเพื่อความปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมของโตโยต้า

 
 
       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....