Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
18 พฤษภาคม 2563

สมาชิกเข้าร่วม การพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อภายในรถยนต์ให้พนักงานประมาณ 50 คันสำหรับมาตรการพิเศษในการฆ่าเชื้อโดย บริษัทโตโยต้า จีเอ็นดี ชลบุรี สำนักงานใหญ่ สนับสนุน

 
 
       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....