Language thai.english
 
 
 
 
ข่าวสารชมรม TO BE NUMBER ONE ทสึจิย่า
 
 
762 เราได้รับการสนับสนุนจาก S26 เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของเราเกี่ยวกับการเติบโตของลูกๆ ให้มีสุขภาพดีที่โรงอาหารของเรา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563
 
761 ทสึจิยะได้รับรางวัล "โครงการส่งเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิต คนวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี" โดยดร.อภิชาติ รอดสมสาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "การส่งเสริมสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการ" ให้กับบริษัทอื่น ในจังหวัดชลบุรี, ระยองและฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นจังหวัดระยอง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563
 
760 เราได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้พนักงานของเราตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อพนักงานซึ่งเป็นสวัสดิการของบริษัท โดยโรงพยาบาล BMC Plus ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563
 
759 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 2, 10, 16, 24,31).
 
758 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ “Farm to Factory” โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563
 
757 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 2, 10, 17, 25).
 
756 สมาชิกชมรมฯ เข้ารับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีครั้งที่ 3 โดยความร่วมมือกับทีมโรงพยาบาลพานทองเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานของเรา นอกจากนี้ยังได้มอบหนังสือความรู้และชุดอาหารเสริมก่อนการตั้งครรภ์สำหรับสมาชิกที่วางแผนเตรียม
ตั้งครรภ์ซึ่งสนับสนุนโดยศูนย์อนามัยที่ 6 ในวันที่ 21 กันยายน 2563
 
755 ทสึจิย่าได้รับประกาศนียบัตร "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" จากนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีี ในวันที่ 17 กันยายน 2563
 
754 บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและมีการเล่นเกมส์ถาม & ตอบ เพื่อรับของรางวัลกับพนักงานของเรา ในวันที่ 7 กันยายน 2563
 
753 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ " บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์" ณ ศูนย์บริการส่วนหน้า อำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในวันที่ 3 กันยายน 2563
 
752 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ “Farm to Factory” โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 1 กันยานยน 2563
 
751 จากการแข่งขันกีฬาอมตะเฟรนด์ชิพ # 19 ทีม Tsuchiya แพ้ บริษัท Thai Nippon Seiki ด้วยสกอร์ 2-1 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2020 อย่างไรก็ตามเราชนะ บริษัท Siam Kepper ด้วยสกอร์ 3-2 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2020 ที่จังหวัดชลบุรี
 
750 ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของเราได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญประจำปี ณ โรงอาหาร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563
 
749 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง "คณะกรรมการสวัสดิการ" ชุดใหม่ที่โรงอาหารของเราและ และคณะกรรกมารชุดใหม่จะมีผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2020
 
748 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแด
่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาศทรงพระชนมายุ 68 พรรษา
ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 กรกฏาคม 2563
 
747 Toyoda Gosei เข้าเยี่ยมชมบริษัทและมอบรางวัล "Best Cost Reduction 2019" ให้กับ Tsuchiya ที่โรงงานของเรา ในวันที่ 13 กรกฏาคม 2563
 
746 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CSR เพื่อมอบเทียนและถุงใส่สิ่งของจำเป็นเนื่องใน “วันเข้าพรรษา” ที่วัดมาบสามเกลียว ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2563
 
745 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ “Farm to Factory” โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563
 
744 ทสึจิย่าได้จัดให้มีการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะเป็นมาตรการในการติดตามดูแลพนักงาน
ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงงานสีขาว โครงการทูบีนัมเบอร์วันและ
โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนางบวรลักษณ์  วรรณจินดาพร
เจ้าหน้าที่แรงงานอาวุโสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุร ี
เข้ามาเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ในการตรวจครั้งนี้ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563
 
743 ทสึจิย่าได้รับข้อเสนอสำหรับการรณรงค์มาตรการ COVID-19 ที่มาฉีพพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในโรงอาหารของเราโดย บริษัท Kill & Klean Chonburi ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563
 
742 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ " บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์" ณ ศูนย์บริการส่วนหน้า อำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563
 
741 ทสึจิย่าเข้าร่วมการตรวจคัดกรองโควิด -19 โดยเก็บตัวอย่างจากน้ำลายของพนักงาน 80 คนโดยโรงพยาบาลพานทอง สำหรับผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นลบ (ไม่มีการติดเชื้อ) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563
 
740 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม CSR กับชมรม CSR อมตะอมตะซิตี้ชลบุรีและ บริษัท อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริจาคอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรอง COVID-19 ประมาณ 200 ชุดให้กับโรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
 
739 สมาชิกชมรมฯ ช่วยกันทำความสะอาดผิวน้ำโดยการตักแหนในคลอง นอกจากนี้เราก็โยนลูก EM บอลเพื่อปรับสมดุลและบำบัดน้ำในคลอง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
 
738 สมาชิกเข้าร่วม การพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อภายในรถยนต์ให้พนักงานประมาณ 50 คันสำหรับมาตรการพิเศษในการฆ่าเชื้อโดย บริษัทโตโยต้า จีเอ็นดี ชลบุรี สำนักงานใหญ่ สนับสนุน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
 
737 บริษัททสึจิย่า จัดให้มีการพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในบริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
 
736 สมาชิกชมรมฯ ช่วยกันตักแหนที่ลอยอยู่บนผิวน้ำในคลองที่โรงงาน เพื่อให้สวยงามและสะอาด ในวันที่ 29 เมษายน 2563
 
735 สมาชิกชมรมฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือกับทีมงานโรงพยาบาลพานทองเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพนักงานของเรา ในวันที่ 28 เมษายน 2563
 
734 สมาชิกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ โดยการสรงน้ำพระพุทธรูปและขอพรให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ในวันที่ 10 เมษายน 2563
 
733 บริษัททสึจิย่า จัดให้มีการพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในบริษํท เป็นครั้งที่ 2และ3 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ในวันที่ 8และ22 เมษายน 2563
 
732 ทสึจิย่าร่วมกับ ชมรม CSR อมตะซิตี้ชลบุรี เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” และมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งรับมอบโดยนายวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า จังหวัดชลบุรีและนางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรีี ในวันที่ 1 เมษายน 2563
 
731 มาตรการป้องกัน  COVID-19
 
730 สมาชิกชมรมฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพานทอง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมฯ ได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพที่ดีและการป้องกันการได้รับเชื้อจากไวรัสตับอักเสบ บ ในวันที่ 13 มีนาคม2563
 
729 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในวันที่ 10 มีนาคม 2563
 
728 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ " บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์" ณ ศูนย์บริการส่วนหน้า อำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในวันที่ 8 มีนาคม 2563
 
727 ทีมผู้ตรวจสอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เข้ารับการตรวจรับรอง รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” เป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ในวันที่ 2 มีนาคม 2563
 
726 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 253
 
725 มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราโดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมระบบการจัดการของทสึจิย่า และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานซึ่งมีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้และสามารถนำไปเชื่อมโยง
กับการเรียนในภาคปัจจุบัน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 
724 บริษัท วูเทคไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมการจัดทำโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
 
723 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ “Farm to Factory” โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 31 มกราคม 2563
 
722 คุณวีณา กรแก้วได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ” ให้กับ บริษัท อื่น ๆ ในจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจี่ 29 มกราคม 2563
 
721 ทสึจิย่าได้รับเชิญให้เข้าร่วมในพิธีเปิดภายใต้ชื่อโครงการ“ แนะแนวอาชีพเพื่อเปิดโลกการศึกษาและอาชีพใน EEC จ. ชลบุรี” ให้กับนักเรียนทุกคนที่โรงเรียนพานทองสภาโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ในวันที่ 22 มกราคม 2563
 
720 คณะผู้บริหารพร้อมด้วย สมาชิกชมรมฯเข้าร่วม พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อปกป้องบริษัทและพนักงานของเราให้พ้นจากยาเสพติดและอันตรายต่างๆ ในวันที่ 18 มกราคม 2563
 
719 ทสึจิย่าได้มอบของขวัญให้กับโรงพยาบาลพานทองเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กที่อำเภอพานทอง ในวันที่ 10 มกราคม 2563
 
718 ทสึจิย่าได้มอบของขวัญให้แก่กรมแรงงานเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรีและเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็ก และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya พร้อมทั้งนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของชมรมฯด้วย ในวันที่ 9 มกราคม 2563
 
717 ทสึจิย่าได้มอบของขวัญให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กที่ศาลา
กลางจังหวัดชลบุรีี ในวันที่ 9 มกราคม 2563
 
716 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัทต่างๆ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya ในวันที่ 8 มกราคม 2563
 
715 คณะผู้บริหารเข้าพบ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อกล่าวทักทายในวันปีใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562
 
714 ผู้บริหารระดับสูงของเราและพนักงานทุกคนได้เฉลิมฉลองวันปีใหม่ปี 2020 ภายใต้แนวคิด“ Back to School” ณ โรงแรมรัตนชลจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
 
713 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
,ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติิ
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9 
ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562
 
712 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 4, 11, 19, 25).
 
711 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นิคมฯอมตะนคร ชลบุรี. ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
 
710 บ.ไทยชิมิซุได้จัดพิธีสงฆ์เพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะเริ่มโครงการขยายโรงงานที่โรงอาหาร บ.ทสึจิย่า ในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
 
709 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 4, 11, 19, 26).
 
708 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกันโยนลูก EM Ball ลงในคลองน้ำเพื่อเพื่อช่วยบำบัดน้ำไม่ให้เน่าเสีย ปรับความสมดุลของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ณ ทสึจิย่า
 
707 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
 
706 คุณจิรศักดิ์ พรหมบุญได้รับเชิญจากสมาคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทของ Health Mentors ในการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดี ปลอดบุหรี่” เป็นแบบอย่างให้กับ บริษัท อื่น ๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทราที่โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
 
705 อบรมการอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลคลองตำหรุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจ และมีความรู้ เกี่ยวกับการ ดับเพลิงและอพยบหนีไฟ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
 
704 ทสึจิย่าเป็นสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชลบุรีที่ให้ความสนใจด้านการดูแลสุขภาพของพนักงานในที่
ี่ทำงาน ทำให้เราได้รับการคัดเลือกจากศูนย์อนามัยที่ 6 จ.ชลบุรี เข้ามาให้ความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ การเป็นดูแลสุขภาพ
ที่ดีเช่น
            1.วิธีอ่านฉลากโภชนาการ
            2.วิธีลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูง
            3.วิธีการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการยืด เหยียด เพื่อลดโรค ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
 
703 ทสึจิย่าร่วมกับอมตะคอร์ปอเรชั่น, บริษัท อื่น ๆ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทำบุญ “ทอดกฐิน” และได้นำ กุยช่าย มาทอดให้บริการกับคนในชุมชน วัดมาบสามเกียว ในอมตะนคร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 
702 Tsuchiya ให้บริการเข้าถึงบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ (บริการขูดหินปูนและอุดฟัน) ให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหารโดยทันตแพทย์และทีมงานจาก โรงพยาบาลพานทอง, โรงพายาบาลหนองใหญ่และ โรงพยาบาลบ้านบึง โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทราบว่าสุขภาพช่องปากมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของตนเองอย่างไร
2) รับทราบสิทธิการใช้ประกันสังคมด้านทันตกรรม (900 บาทต่อปี) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
 
701 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะ ซิตี้ ชลบุรีและ บริษัท สยามเด็นโซ่แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม CSR ในโครงการ “การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” โดยบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์และรับมอบโดยตัวแทนจาก 1. เทศบาลพานทอง 2. อบต.บางนาง  3. อบต.เกาะลอย 4. อบต.โคกเพลาะ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 
670 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 
699 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
,ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะตัวแทนจากสมาชิกชมรม CSR และสถานประกอบการเข้าร่วม “โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน” ที่ อบต.เกาะลอย สอนวิธีทำน้ำหมักชีวภาพและ EM Ball เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และการเกษตรเพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีและการบำบัดน้ำเสียในชุมชน
จากเศษขยะในครัวเรือนโดยใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงตามคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562
 
698 ทสึจิย่าร่วมกับ บริษัท อื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ” โดยจัดให้มีบูธเกมเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562
 
697 คณะผู้บริหารและสมาชิกฯ เข้าร่วม มหกรรมกีฬาสีประจำปี 2562
 
696 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562
 
695 เราจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานที่โรงงานโดยโรงพยาบาลบีเอ็มซีพลัส ในวันที่ 20 กันยายน 2562
 
694 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม CSR “คาราวานแห่งความสุข” ด้วยการตรวจสภาพรถยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอาหารสำหรับคนในชุมชน
ซึ่งเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานโดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเราเข้าร่วมโครงการนี้โดยช่วยทำอาหารและบริการอาหาร (ข้าวไข่เจียว) ให้กับคนในชุมชนที่วัดชลธิชาบุญญวัฒน์(วัดบางหัก) ในวันที่ 20 กันยายน 2562
 
693 ทีมผู้ตรวจสอบจากบ.ฮายาชิเทเลมปุได้เดินทางมาที่โรงงานเพื่อตรวจสอบการบริหารพื้นเพื่อความปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมของโตโยต้า ในวันที่ 16 กันยายน 2562
 
692 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นางสาววีณากรแก้วได้รับเชิญจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดชลบุรีเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ“ ชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีความสุขสำหรับพนักงาน”
เป็นแบบอย่างให้กับ บริษัท อื่น ๆ ในจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโดยเรือโทศตวรรษ อนันตกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ในวันที่ 12 กันยายน 2562
 
691 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม CSR “ คาราวานแห่งความสุข” ณ วัดท่าโคกเจริญ อ.พานทอง ในวันที่ 11 กันยายน 2562
 
690 บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด เข้ามาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาและมีการเล่นเกมส์ถาม & ตอบ เพื่อรับของรางวัลกับพนักงานของเรา ในวันที่10 กันยายน 2562
 
689 บริษัท ฮายากาวาอิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราประมาณ 20 คน เนื่องจากเราเป็นที่รู้จักกันดีในหลาย ๆ ด้านเช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ, การจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี นอกจากนี้เรามีระบบการจัดการ 5s ที่ดีและพวกเขาต้องการที่จะรับทราบเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562
 
688 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรี ีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ "คาราวานแห่งความสุข" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่แต่ละ บริษัท ให้บริการฟรีเช่นตัดผมการตรวจสภาพรถยนต์ซ่อมเครื่อง ใช้ไฟฟ้าและอาหารสำหรับคนในชุมชน นอกจากนี้เรายังมีบูธเล่นเกมเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัย แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ วัดดำรงดำรงธรรมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ ุเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
 
687 คุณกาญจนาลัย  ฟูเจริญยศ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับแพลทตินัม) มอบโดยนายอนันต์ บวรอรุณรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี
 
686 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
685 ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของเราได้เข้าร่วมในพิธีทำบุญประจำปี ณ โรงอาหาร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562
 
684 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
 
683 ทสึจิย่าได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “โครงการสร้างความสุขในการทำงาน” ให้กับศูนย์สุขภาพจิตเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ชลบุรี, ระยองและฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง จังหวัดระยอง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 
682 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาศทรงพระชนมายุ 67 พรรษา ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 
681 ทสึจิย่า ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน" เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านบางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี ในวันที่ 26 กรกฎาคม2562
 
680 คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อรับทราบเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและระบบเครื่องจักรในโรงงาน ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 
679 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงานในการทำงานเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความปลอดภัยแและการอนุรักษ์พลังงานความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ใ่นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 
678 คณะตรวจติดตามจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งทีมอำเภอพานทอง
และตำรวจ สภ.พานทอง ได้มาที่โรงงานเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานเพื่อขอต่ออายุการรับรอง
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
 
677 กิจกรรม “Run for Health in TCY” ทีมฟุตบอล TCY ของเราจะฝึกซ้อมกีฬาทุกวันอังคารและพฤหัสบดีหลังเลิกงานดังนั้นจะทำการอบอุ่นรางกายด้วยการวิ่งไปรอบ ๆ อาคารสำนักงานเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีก่อนที่จะไปสนามฟุตบอล นอกจากนี้ยังมีพนักงานที่สนใจเข้าร่วมวิ่งด้วย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
 
676 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมในงานการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนชมรมทูบีนัมเบอร์วันทีบีเคเค และ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวาลโบรผลการประกวด ทูบีนัมเบอร์วันทีบีเคเคได้รางวัลรักษามาตรฐานและ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันวาลโบร ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในวันที่ 14 กรฏฎาคม 2562
 
675 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่น, บริษัทอื่น ๆ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เข้าร่วมขบวนแห่เทียนวันเข้าพรรษาที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
 
674 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับอมตะคอร์ปอเรชั่น บริษัท อื่น ๆ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เข้าร่วมโครงการ "ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" ให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์บริการส่วนหน้า อำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 
673 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมทัศนศึกษาต่อต้านยาเสพติด โดยมีกิจกรรม TCY Wang Kaew Run Anti-Drug 2019 เพื่อต่อต้านยาเสพติดปี 2562 และการประกวด TCY Master Chef  ณ สวนวังแก้ว รีสอร์ท จังหวัดระยอง ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
 
672 Mr.Mamoru Akimoto เข้ารับรางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับเพลทินั่ม โดย พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน.ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
 
671สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรีประมาณ 50 คน มาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในที่ทำงาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
 
670 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 2, 10, 17, 25).
 
669 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม CSR “ คาราวานแห่งความสุข” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะลอย จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 
668 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 
667 กลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จากจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 10 คนมาเยี่ยมชมโรงงานของเราโดยมีวัตถุประสงพร้อมทั้งศึกษาดูงาน เราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับ การรณรงค์การบริหารจัดการสุขภาพฟันต้นแบบ ในจังหวัดชลบุรีของสมาชิกชมรมฯ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562
 
666 ทสึจิย่าได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี นำเสนอผลงานในหัวข้อ “โครงการสร้างความสุขในการทำงาน” ให้กับศูนย์สุขภาพจิตจากทั่วประเทศไทย ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซกรุงเทพ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
 
665 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
 
664 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562
 
663 คุณวีณา กรแก้ว ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้เป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “ วิธีการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการพัฒนา บริษัท อื่น ๆ ณ เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562
 
662 ในเกมที่2ของ กีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะครั้งที่#18 ทีม Tsuchiya แพ้ USUI ในรอบแรกด้วยสกอร์ 4-1  และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 แพ้ให้กับทีม Siam NGK ในเกมที่3 ด้วยสกอร์ 1-0 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2019 , ซึ่งทำให้เราไม่สามารถผ่านรอบสุดท้ายได้
 
661 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ในการประกวดระดับประเทศ และร่วมออกบูธ แสดงกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Tsuchiya ณ สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
 
660 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพานทอง เพื่อแบ่งปันความรู้ในการจัดทำโครงการสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ โรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562
 
669 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE TBKK ในการประกวดระดับประเทศ ณ บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562
 
668 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยจัดกระเพาะปลาไปเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน 2 หม้อ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
 
657 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 3, 11, 18, 26).
 
656 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ ตึกอมตะเซอร์วิส ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562.
 
654 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในการประกวดระดับประเทศ ณ บริษัท ทาเคเบะ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
 
653 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพานทอง เพื่อแบ่งปันความรู้ในการจัดทำโครงการด้านสุขภาพและการต่อต้านยาเสพติด ณ โรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
 
652 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม CSR “ คาราวานแห่งความสุข” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562
 
651 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
 
650 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ "Farm to Factory" โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 3, 31 พฤษภาคม 2562
 
649 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมโครงการปลูกป่า ณ อบต.มาบโป่ง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
 
648 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 4, 12, 19, 27).
 
647 ทสึจิย่าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมันตันป้องกันยาเสพติด กับเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน ทาเคเบะที่สนามแบดมินตัน เอส คอร์ทอมตะ ในวันที่ 28 เมษายน 2562
 
646 ทสึจิย่าเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเรือโทศตวรรษ อนันตกูล, รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 13 มีนาคม 2562
 
645 ทสึจิย่าได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพานทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมรับการตรวจติดตามเรื่องตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 22 เมษายน 2562
 
644 ทสึจิย่าได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพานทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมรับการตรวจติดตามเรื่องเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดในโรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 18 เมษายน 2562
 
643 ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์อย่างพร้อมเพรียงกันที่โรงงาน ในวันที่ 10 เมษายน 2562
 
642 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ "Farm to Factory" โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 5 เมษายน 2562
 
641 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 1, 9, 16, 24, 31).
 
640 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม "กิจกรรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ" วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพจิตอย่างง่าย โดยนางวรรณวิไล  ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จังหวัดชลบุรี และคณะ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562.
 
639 สมาชิกชมรมฯ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2562.
 
638 สมาชิกชมรมฯเข้าร่วมกิจกรรม จากนมผง S26 ซึ่งมีการจัดอบรมให้กับสมาชิกหญิงที่ตั้งครรภ์และออกบูธกิจกรรม ในวันที่ 27 มีนาคม 2562.
 
637 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 และบริษัททสึจิย่า เสมอ บริษัท เซะนิยะ (ไทยแลนด์) จำกัด ในเกมส์แรก 0 ประตูต่อ 0 ในวันที่ 17 มีนาคม 2562.
 
636 แผนกทรัพยากรบุคคลจาก บริษัท ต่าง ๆ 30 บริษัท เข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบเเกี่ยวกับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน, โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ระบบการพัฒนาบุคลากรและการเป็นบริษัทที่มีการบริหารความสัมพันธ์แรงงานที่ดี ในวันที่15 มีนาคม 2562.
 
635 ทสึจิย่าร่วมบริจาคเงินกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อจัดงานกาชาดระหว่าง 11-19 เมษายน 2556 ในจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2562.
 
634 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในวันที่ 13 มีนาคม 2562.
 
633 คุณวีณา ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และแสดงความยินดีในการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม ” โดยนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในวันที่ 13 มีนาคม 2562.
 
632 สมาชิกชมรมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2562.
 
631 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "นิคมฯ อมตะนคร บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์" ณ ศูนย์บริการส่วนหน้า อำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในวันที่ 5 มีนาคม 2562
 
630 สมาชิกชมรมฯเข้าร่วมงานประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุน TBKK และ Walbro. ทุกชมรมฯผ่านเข้าร่วมประกวดระดับประเทศซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่เมืองทองธานี ในวันที่ 5 มีนาคม 2562
 
629 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ "Farm to Factory" โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 1 มีนาคม 2562
 
628 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 4, 12, 19, 27).
 
627 ทหารจากหน่วยปฏิบัติการความมั่นคงภายใน เข้าตรวจสอบระบบการจัดการสภาพแวดล้อม (ของเสียฝุ่นละอองน้ำเสียและอื่น ๆ) ภายในบริษัท ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 
626 ทสึจิย่าได้รับประกาศนียบัตร "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ได้ร่วมจัดบูธ "TO BE NUMBER ONE" ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 
625 สมาชิกชมรมฯเข้าร่วม พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อปกป้องบริษัทและพนักงานของเราให้พ้นจากยาเสพติดและอันตรายต่างๆ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
 
624 Mr.Mamoru Akimoto เข้ารับโล่ห์รางวัล โครงการการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ประจำปี 2562 ระดับแพลทินั่ม P1 โดยนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้วัตถุประสงค์ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และการกำจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย ณ อมตะสปริง จ.ชลบุรี เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
 
623 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันโบลิ่งการกุศล จัดโดยกระทรวงแรงงานและเราก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 คะแนนรวมสูงสุด ประเภทบุคคลชาย และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 คะแนนรวมสูงสุด ประเภทบุคคลหญิง ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
 
622 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
 
621 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 5, 13, 20, 28).
 
620 สมาชิกชมรมฯ เข้ารับมอบใบประกาศเจตนารมย์เลิกบุหรี่ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกให้มีสุขภาพที่ดี มอบโดยนายแพทย์อภิรัต  กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 มกราคม2562
 
619 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดชลบุรี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชลบุรี 3 โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาแรงงาน และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ในวันที่ 17 มกราคม 2562
 
618 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็ก และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya พร้อมทั้งนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของชมรมฯด้วย ในวันที่ 12 มกราคม 2562
 
617 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัทต่างๆ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya ในวันที่ 9 มกราคม 2562
 
616 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
 
615 คุณวีณา กรแก้วได้รับเชิญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นวิทยากรในหัวข้อ“ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ” ให้กับ บริษัท อื่น ๆ ในจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561
 
614 งานเลี้ยงประจำปี ณ สายธาร รีสอร์ท ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561
 
613 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
 
612 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรี
ีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9  ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561
 
611 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 1, 7, 15, 22, 30).
 
610 นางสาววีณา กรแก้วได้รับเชิญจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "การเจรจาต่อรอง" ให้กับผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม จากทั่วประเทศ ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี ในวันที่ 28 พถศจิกายน 2561
 
609 นิสิต สาขาการตลาด วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบว่าพนักงานของเรามีสวัสดิการแรงงาน พร้อมทั้งชีวิตที่ดีมีคุณภาพและการสร้างสุขให้แก่พนักงานใน TCY ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
 
608 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
 
607 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 2, 9, 17, 24).
 
606 คณะผู้บริหารและสมาชิกฯ เข้าร่วม มหกรรมกีฬาสีประจำปี 2561
 
605 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
 
604 บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งศึกษาดูงานและสนใจในโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ในที่ทำงานเป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาในระดับต่อไป เพื่อเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในลำดับถัดไป ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
 
603 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรี และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 3, 9, 17, 24).
 
602 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เข้าเยี่ยมชมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงงานตามความต้องสถานประกอบกิจการ ในวันที่ 26 กันยายน 2561
 
601 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่สมาชิกฯ โดย โรงพยาบาลบางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ ในวันที่ 21 กันยายน 2561
 
600 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมงานการแข่งขันการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE (ระดับจังหวัด) โดยสนับสนุน บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและชมรมทูบีนัมเบอร์วันวาลโบร  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในวันที่ 18 กันยายน 2561
 
599 นางสาววีณา กรแก้วได้รับเชิญจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีให้เป็นวิทยากร
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ให้กับ บริษัท อื่น ๆ ในจังหวัดชลบุรีที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี ในวันที่ 14 กันยายน 2561
 
598 ทสึจิย่าเข้ารับรางวัลต้นแบบจังหวัดชลบุรีการรณรงค์การบริหารจัดการด้านทันตกรรม มอบโดย นพ.ปรากรม วุฒิพงศ์ ประธานมูลนิธิทันตสาธารณสุข Iณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา, กรุงเทพฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2561
 
597 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 7 กันยายน 2561
 
596 อาจารย์จากโรงเรียนอาชีวศึกษาได้เข้าเยี่ยมชม TCY เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาชีวศึกษา
ในระบบทวิภาคี ในวันที่ 4 กันยายน 2561
 
595 บริษัททสึจิย่า ในนามตัวแทนจากสถานประกอบการจังหวัดชลบุรีได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการจาก 3 จังหวัดของโครงการอีอีซี (ชลบุรี, ระยอง
และฉะเชิงเทรา) เราได้รับเกียรติจากการได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ครูพิเศษ 20 คนแรกจากทั่วประเทศไทยเป็น
ครั้งแรกของโครงการอีอีซี เพื่อประสานงานในการพัฒนาและสร้างกำลังคนใหม ่จากอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรม 4.0 แต่งตั้งโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
 
594 นางสาวกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ กรรมการผู้จัดการเข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 (ระดับเพลทินั่ม) มอบโดย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ เมืองทองธานี โดยได้รับเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561
 
593 นางสาววีณา กรแก้วได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด        ให้เป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ"การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น" ให้กับ 3 จังหวัดของโครงการอีอีซีเพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับ
บริษัทอื่่นในประเทศไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561
 
592 สมาชิกชมรมฯ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี ร่วมกับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561
 
591 ทสึจิย่า ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน" เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน ณ โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส อ.พานทอง จ.ชลบุรี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561
 
590 นางสาววีณา กรแก้วได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดให้เป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ"การจัดการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น" ให้กับ 3 จังหวัดของโครงการอีอีซีเพื่อ
เป็นแบบอย่างสำหรับบริษัท อื่น ๆ ในประเทศไทย ในจังหวัดชลบุรี ที่โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ระยอง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
 
589 สมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญประจำปี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 
588 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
 
587 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหารในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
 
586 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ณ โรงอาหาร บ.ทสึจิย่า ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
 
585 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 5, 12, 20, 27).
 
584 บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งศึกษาดูงานและสนใจในโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ในที่ทำงานเป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาในระดับต่อไป เพื่อเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในลำดับถัดไป ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561.
 
583 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรม Big Cleaning Day แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาศทรงพระชนมายุ 66 พรรษา ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561.
 
582 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "โลหิตนี้เพื่อแม่" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา ณ ศูนย์บริการส่วนหน้า จ.ชลบุรี ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561.
 
581 สมาชิกชมรมฯ ได้รับเชิญจาก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นวิทยากรให้กับเจ้าของตลาดและผู้ค้า ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางตลาดประชารัฐ จังหวัดชลบุรี”  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561.
 
580 ท่องเที่ยวประจำปี ณ ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561.
 
579 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 6, 12, 20, 27).
 
578 นายจิรศักดิ์ ได้รับเชิญ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี บรรยายเรื่อง “การสร้างสุขในองค์กร” ในงานสัมนาวิชาการ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
 
577 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 บริษัททสึจิย่า แพ้ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  3 ประตูต่อ 0 ทำให้ไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
 
576 Mr.Hiroaki Ohara เข้ารับโล่ห์ องค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 มอบโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
 
575 นายจิรศักดิ์ พรหมบุญ ได้รับเชิญจากสำนักงงานแรงงานจังหวัดชลบุรี บรรยายในเรื่องประสบการณ์ในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
 
574 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม “โครงการสร้างความสุขในการทำงาน” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต โดยนางยุพิน กีรติพงศ์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพ และทีมงานจากโรงพยาบาลพานทอง
 
573 นายจิรศักดิ์ ได้รับเชิญ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี บรรยายเรื่อง “การรณรงค์การบริหารจัดการสุขภาพฟันต้นแบบในจังหวัดชลบุรี” ให้แก่บริษัทอื่นๆ ในจ.ชลบุรี ณ โรงแรมชลอินเตอร์
 
572 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร
 
571 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการรับรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงานี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561.
 
570 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในการประกวดระดับประเทศ
ณ บริษัท ทีบีเคเค จังหวัดชลบุรีี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561.
 
569 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในการประกวดระดับประเทศ ณ บริษัท ทาเคเบะ จังหวัดชลบุรีี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561.
 
568 ในเกมที่ 3 ของกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะครั้งที่ 17 บ.ทสึจิย่า แพ้ บ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรุ๊ฟ สำหรับรอบแรกด้วยสกอร์ 3-2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561.
 
567 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561.
 
566 คณะตรวจประเมินจากศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต2  เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561.
 
565 สำนักงานประกันสังคมจากทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อรับทราบการบริหารจัดการว่าพนักงาน
ของเรามีสวัสดิการชีวิตที่ดีมีคุณภาพและพนักงานมีความสุขใน TCY ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561.
 
564 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา
เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กรใน TCY โดยใช้ระบบ ERP ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561.
 
563 สำนักงานประกันสังคมจากทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อรับทราบการบริหารจัดการว่า
พนักงานของเรามีสวัสดิการชีวิตที่ดีมีคุณภาพและพนักงานมีความสุขใน TCY ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561.
 
562 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อรับทราบการบริหารจัดการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งชีวิตที่ดีมีคุณภาพและ
พนักงานมีความสุขใน TCY ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561.
 
561 นายจิรศักดิ์ เข้ารับมอบใบประกาศระดับประเทศ “โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” มอบโดยนายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 30 เมษายน 2561.
 
560 ทสึจิย่าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมันตันป้องกันยาเสพติด กับเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน ทาเคเบะที่สนามแบดมินตัน เอส คอร์ทอมตะ ในวันที่ 29 เมษายน 2561.
 
559 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ "ลด ละ เลิก สูบบุหรี่" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ไม่ดีและมีผลต่อสุขภาพของตนเองและเพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ของเรามีสุขภาพที่ดีและไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งจากการสูบบุหรี่ขอยุพิน กีรติพงศ์พันธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลพานทอง. ในวันที่ 19,27 เมษายน 2561.
 
558 ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์อย่างพร้อมเพรียงกันที่โรงงาน ในวันที่ 11 เมษายน 2561.
 
557 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 10 เมษายน 2561.
 
556 นางวีณาฯ และนายธีรวัฒน์ได้เข้าร่วมโครงการ "งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)" และได้รับใบประกาศในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสัตหีบสัตหีบจังหวัดชลบุรี ใวันที่ 9 เมษายน 2561.
 
555 ทสึจิย่ากับศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2, บริษัทอื่นๆ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน "พี่น้องแรงงาน เดินทางปลอดภัย ไป-กลับ เทศกาลปีใหม่ 2561" เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยและป้องกันการจราจร อุบัติเหตุ ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ในวันที่ 5 เมษายน 2561.
 
554 ทสึจิย่าได้รับประกาศนียบัตร "สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน" จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ได้ร่วมจัดบูธ "TO BE NUMBER ONE" ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 เมษายน 2561.
 
553 สำนักงานประกันสังคมจากทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อรับทราบการบริหารจัดการว่าพนักงาน
ของเรามีสวัสดิการชีวิตที่ดีมีคุณภาพและพนักงานมีความสุขใน TCY ในวันที่ 3 เมษายน 2561
 
552 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 และบริษัททสึจิย่า ชนะ บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด. ในเกมส์แรก 4 ประตูต่อ 1 ในวันที่ 1 เมษายน 2561.
 
551 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 1, 9, 16, 24, 31).
 
550 สมาชิกชมรมฯ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2561
 
549 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการ "Safety Thailand" เพื่อส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
 
548 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 13 มีนาคม 2561
 
547 นางสาวกาญจนาลัย และนางสาววีณา ได้รีบเชิญเข้าร่วมงานวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันทีั่ 8 มีนาคม 2561
 
546 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่าร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วม "CSR Day" ที่ไบเทค บางนา ภายใต้โครงการ "Farm to Factory" โดยช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชนและขยายตลาด ให้เกษตรกรไทยสามารถขายได้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561
 
545 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 2 มีนาคม 2561
 
544 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนคร
 
543 คณะผู้บริหารเข้าพบ นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยบริษัทฯ เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน  ณ นิคมฯอมตะนคร ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
 
542 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, พร้อมด้วยคุณกาญจนาลัย และคุณวีณา เข้าพบนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ช่วยบริษัทฯ เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน  ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561.
 
541 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญ ให้แก่เทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กพิการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561.
 
540 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561.
 
539 สึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ตรงกับวันที่ 1, 9, 24, 31)
 
538 สมาชิกชมรมฯเข้าร่วม พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อปกป้องบริษัทและพนักงานของเราให้พ้นจากยาเสพติดและอันตรายต่างๆ ในวันที่ 26 มกราคม 2561.
 
537 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม “MCC CSR คืนชีวาสู่ทะเลไทย” ด้วยการปลูกปะการัง, ปล่อยปูม้าและปลาฉลามทรายสู่ท้องทะเล ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 มกราคม 2561.
 
536 สำนักงานสาธารณสุขศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ระยองสมุทรปราการ และบริษัทอื่นๆ ในจ.ชลบุรี จำนวน 36 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งศึกษาดูงานเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการรณรงค์การบริหารจัดการสุขภาพฟันต้นแบบ ในจังหวัดชลบุรีของสมาชิกชมรมฯ ในวันที่ 25 มกราคม 2561.
 
535 สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT สัมภาษณ์ สมาชิกชมรมฯ เกี่ยวกับการปรับค่าแรงขั้นต่ำปี พ.ศ. 2561 ณ บริษัททสึจิย่า ในวันที่ 23 มกราคม 2561.
 
534 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงพยาบาลชลบุรี ในวันที่ 23 มกราคม 2561.
 
533 คุณกาญจนาลัย และคุณคาเมดะ เข้ารับโลห์และใบประกาศ “Good Delivery Performance of 2017” จากบริษัท ยู-ชิน (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 13 มกราคม 2561.
 
532 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็ก และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya พร้อมทั้งได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของชมรมฯด้วย ในวันที่ 13 มกราคม 2561.
 
531 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัทต่างๆ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya ในวันที่ 10 มกราคม 2561.
 
530 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุร ในวันที่ 9 มกราคม 2561.
 
529 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมภาษณ์นางสาววีณา กรแก้ว เกี่ยวกับการบริหารและการป้องกันยาเสพติดเพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนา บริษัท อื่นๆในประเทศไทยในวันที่ 9 มกราคม 2561.
 
528 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 มกราคม 2561.
 
527 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 8 มกราคม 2561.
 
526 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 3, 11, 17, 25).
 
525 พลอากาศตรี ชวาลา  ราชวงศ์ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะ จำนวน 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยการศึกษาการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560.
 
524 Mr.Mamoru Akimoto เข้ารับโล่ห์รางวัล โครงการการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรีและ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ประจำปี 2560 ระดับแพลทินั่ม โดยนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้วัตถุประสงค์ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และการกำจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย ณ อมตะนคร จ.ชลบุรี เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560.
 
523 งานเลี้ยงประจำปี ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560.
 
522 คุณกาญจนาลัย เข้ารับโลห์เงิน ระดับประเทศ “โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” มอบโดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของเราดูแลสุขภาพและสร้างความสุขในสถานที่ทำงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560.
 
521 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560.
 
520 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9  ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560.
 
519 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับ ชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ " Farm to Factory " โดยการสนับสนุนเกษตรกรไทยเพื่อเปิดตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับพนักงานของเราที่โรงอาหาร ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.
 
518 อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งศึกษาดูงานเราเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการรณรงค์การบริหารจัดการสุขภาพฟันต้นแบบ ในจังหวัดชลบุรีของสมาชิกชมรมฯ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560.
 
517 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นิคมฯอมตะนคร ชลบุรี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560.
 
516 ทันตแพทย์โรงพยาบาลหนองใหญ่ เข้าให้บริการตรวจสุขภาพฟันของสมาชิกชมรมฯ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.
 
515 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 5, 13, 19, 27).
 
514 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม "บูรณะ บูรณา สามัคคี ไตรภาคี ทำความดี ถวายพ่อหลวง" ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชลบุรี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
 
513 สมาชิกชมรมฯ มอบลูกอม จำนวน 1,000 ห่อ ให้แก่โรงพยาบาลพานทอง เพื่อใช้ในวางดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560
 
512 ทสึจิย่าร่วมกับชมรม CSR อมตะนคร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบดอกไม้จันทร์ จำนวน 2,000 ดอกให้แก่นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
 
511 นางสาวกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ กรรมการผู้จัดการเข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 (ระดับเพชร) มอบโดย นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกรุงเทพฯ โดยได้รับเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560
 
510 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 5, 13, 20, 28).
 
509 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่สมาชิกฯ โดย โรงพยาบาลบางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ ในวันที่ 22 กันยายน 2560.
 
508 คณะทำงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าตรวจติดตาม โครงการการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ประจำปี 2560 ระดับแพลทินั่ม  ภายใต้วัตถุประสงค์ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และการกำจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย ในวันที่ 11 กันยายน 2560.
 
507 บริษัท เนสท์เล่(ไทย) จำกัด (S-26) เข้าทำกิจกรรมจัดบูทให้ความรู้กับพนักงานที่มีลูกวัย 1 ขวบปีขึ้นไป ในหัวข้อเรื่องพัฒนาการและโภชนาการของลูกน้อย มีตอบแบบสอบถาม และเล่นเกมส์ พร้อมแจกของรางวัล ในวันที่ 7 กันยายน 2560.
 
506 คณะผู้บริหารเข้าพบ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 6 กันยายน 2560.
 
505 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 6, 15, 21, 29).
 
504 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมปลูกต้นดาวเรือง ในโครงการ “ปลูกพันธ์ไม้พื้นเมือง ประจำปี 2560” ณ บริษัทสยามโตโยต้า ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560.
 
503 สมาชิกชมรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสอนทำดอกไม้จันทร์ในโครงการ “ดอกไม้จันทร์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ ตึกอมตะเซอร์วิส ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560.
 
502 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง คอร์ปอเรชั่น เข้าเยี่ยมชมทสึจิย่า ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560.
 
501 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ณ อบต.บางนาง ในวันที่15 สิงหาคม 2560.
 
500 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "โลหิตนี้เพื่อแม่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชินี  ณ ศูนย์บริการส่วนหน้า อำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560.
 
499 สมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญประจำปี ในวันทีั่ 4 สิงหาคม 2560.
 
498 คณะตรวจประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจประเมินโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมฯ ได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพที่ดีและมีความสุขในสถานที่ทำงาน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560.
 
497 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 1, 8, 16, 23, 31).
 
496 สมาชิกฯ เข้ารับมอบใบประกาศและป้ายส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน โดยเน้นพัฒนาส้วมให้บรรลุ 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน มอบโดยนายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล สาธารณสุขจังหวัดชลบุร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560.
 
495 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาศทรงพระชนมายุ 65 พรรษา ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560.
 
494 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมทัศนศึกษาต่อต้านยาเสพติด ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560.
 
493 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันโบลิ่งการกุศล “โบลิ่ง กลิ้งเพื่อน้อง” จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพาและเราก็ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ณ เมเจอร์ โบว์ล บิ๊กซี ชลบุร ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560.
 
492 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมในงานการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุนชมรมทูบีนัมเบอร์วันทีบีเคเค และ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทาเคเบะ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560.
 
491 คณะตรวจประเมินจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจประเมินโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมฯ ได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพที่ดีและมีความสุขในสถานที่ทำงาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560.
 
490 ทสึจิย่าร่วมกับชมรม CSR อมตะนคร และบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แดง จ.ชลบุรี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560.
 
489 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560.
 
488 นายหรรษลักษณ์ ได้รับเชิญจากกระทรวงแรงงานบรรยายในหัวข้อ “กลเม็ดสู่ผลสัมฤทธิ์ พิชิตรางวัล Zero Accident” ให้แก่บริษัทต่างๆ จากทั่วประเทศ ณ ไบเทค บางนา, กรุงเทพ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560.
 
487 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 2, 9, 17, 23).
 
486 Mr.Mamoru Akimoto เข้ารับรางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับทอง โดยพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560.
 
485 สมาชิมชมรมฯ เข้าร่วมตรวจสารเสพติด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560.
 
484 นักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนพานทองเข้ามาแนะนำโครงการ “Shift and Share V-Spirit” ภายใต้ดครงการทูบีนัมเบอร์วัน ด้วยการนำเสนอวีดีโอโครงการและถาม-ตอบชิงรางวัล ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560.
 
483 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี และเครือค่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชม ชมรมทูบีนัมเบอร์วันเอี่ยมเฮง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560.
 
482 คุณอชรายุ และสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร เข้าอวยพรในวันคล้านวันเกิด นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560.
 
481 ทสึจิย่า ร่วมกับชมรม CSR อมตะนคร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบแก้วน้ำดิ่มให้แก่เด็กนักเรียนวัดบ้านงิ้ว จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560.
 
480 สมาชิกชมรมฯ ร่วม“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560.
 
479 นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “พันธมิตรศุลกากร (Customs Alliances)” เพื่อปฏิรูปกระบวนการทำงานด้านศุลกากรให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม และคล่องตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และให้เป็นไปตามมาตรฐานศุลกากรโลกในการก้าวเข้าสู่ Customs 4.0 พร้อมมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกพันธมิตรศุลกากรให้แก่บริษัทที่ร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิก จำนวน 325 บริษัท ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560.
 
478 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 บริษัททสึจิย่า แพ้ บริษัท เคซเท็ม (สยาม) จำกัด ในเกมส์ที่สาม 4 ประตูต่อ 0 เมื่อวันที่ 4 มิถายนยน 2560 และ แพ้ให้แก่บริษัท ฟุทาบะ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 7 ประตูต่อ 0 ทำให้ไม่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2560.
 
477 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 3, 10, 18, 25).
 
476 คุณหรรษลักษณ์ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพานทอง เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่อง "สร้างแกนนำสุขภาพ โรคและการบาดเจ็บจากการทำงานในสถานประกอบการ" ณ โรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560.
 
475 เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความปลอดภัยและความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและสถานที่ทำงาน ณ บริษัททสึจิย่า ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560.
 
474 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในการประกวดระดับประเทศ ณ บริษัท ทาเคเบะ และ บริษัท ทีบีเคเค จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560.
 
473 คุณอชรายุ เข้าร่วมลงนามลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง (สามพันธมิตร สานพลัง สร้างแรงงานไทย) ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย รวมกว่า 200 แห่ง พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ณ อาคารกระทรวงแรงงาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560.
 
472 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริษัททสึจิย่า ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560.
 
471 คณะครูจากภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งรับทราบการจัดการด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัท และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560.
 
470 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 3,11,18,25).
 
469 สมาชิกชมรมฯ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรี และได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ จังหวัดชลบุรี ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในวันที่ 28 เมษายน 2560.
 
468 นางบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครพร้อมด้วย ชมรม CSR อมตะนคร, บริษัทบี.กริม เพาเวอร์ และผู้ประกอบการในนิคมฯ อมตะนคร ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผุ้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จัดโดยองค์การบริหารตำบลคลองตำหรุ ในวันที่ 27 เมษายน 2560.
 
467 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ครั้งที่ ๑ โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และดร.อารักษ์ พรหมณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๖๐ ในวันที่ 25 เมษายน 2560.
 
466 ทสึจิย่าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมันตันป้องกันยาเสพติด กับเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน ทาเคเบะที่สนามแบดมินตัน เอส คอร์ทอมตะ ในวันที่ 22 เมษายน 2560.
 
465 ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์อย่างพร้อมเพรียงกันที่โรงงาน ในวันที่ 8 เมษายน 2560.
 
464 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 และบริษัททสึจิย่า ชนะ บริษัท ทีเอพโอ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ในเกมส์ที่สอง 3 ประตูต่อ 1 ในวันที่ 2 เมษายน 2560.
 
363 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 5, 12, 20, 27).
 
462 สมาชิกชมรมฯ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2560.
 
461 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 และบริษัททสึจิย่า ชนะ สถาบันไทย-เยอรมัน ในเกมส์แรก 5 ประตูต่อ 0 ในวันที่ 19 มีนาคม 2560.
 
460 นายสุกิจ ครุฑคง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนา ระบบมาตรฐานแรงงานและคณะ เข้าตรวจติดตามระบบมารตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560.
 
459 นางสาวกาญจนาลัย และนางสาววีณา ได้รีบเชิญเข้าร่วมงานวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2560 พร้อมทั้งได้ร่วมถ่ายรูปกับหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 มีนาคม 2560.
 
458 สมาชิกชมรมฯเข้าร่วมงานประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุน TBKK และ Takebe. ทุกชมรมฯผ่านเข้าร่วมประกวดระดับประเทศซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่เมืองทองธานี ในวันที่ 7 มีนาคม 2560.
 
457 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 6 มีนาคม 2560.
 
456 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่  4, 11, 19, 25).
 
455 Mr.Hiroaki Ohara และสมาชิกชมรมฯเข้าร่วม พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อปกป้องบริษัทและพนักงานของเราให้พ้นจากยาเสพติดและอันตรายต่างๆ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557.
 
454 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่  5, 12, 20, 27).
 
453 สมาชิกชมรมฯ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ รับมอบโดยนางบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในวันที่ 26 มกราคม 2560.
 
452 Mr.Mamoru Akimoto เข้ารับโล่ห์รางวัล โครงการการจัดการกากอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรีและ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ประจำปี 2559 ระดับแพลทินั่ม โดยนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้วัตถุประสงค์ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และการกำจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย ณ อมตะนคร จ.ชลบุรี ในวันที่ 20 มกราคม 2560.
 
451 สมาชิกชมรมฯ บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ผ่านหน่วยงาน โรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2560.
 
450 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็ก และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya พร้อมทั้งได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธและแจกของขวัญให้แก่เด็กๆของชมรมฯด้วย ในวันที่ 14 มกราคม 2560.
 
449 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 13 มกราคม 2560
 
448 สมาชิกชมรมฯ เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ในโครงการ องค์กรไร้พุงโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพานทองในวันที่ 12 มกราคม 2560.
 
447 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงพยาบาลพานทอง ในวันที่11 มกราคม 2560.
 
446 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัทต่างๆ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya ในวันที่ 11 มกราคม 2560.
 
445 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 9 มกราคม 2560.
 
344 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่  7, 14, 22, 28).
 
443 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมนิทรรศการ "หมู่บ้านโลก" ซึ่งแนะนำรูปแบบใหม่ของความรับผิดชอบต่อสังคมมี 10 รูปแบบของชุมชนที่จะช่วยให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559
 
442 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ประจำปี 2559 ณ นิคมฯอมตะนคร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2559.
 
401ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในงานเลี้ยงประจำปี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559.
 
400 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม CSR ในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนวัดพานทอง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559.
 
399 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559.
 
398 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่  7, 14, 22, 29).
 
397 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมปลูกต้นไม้โครงการ “ร้อยดวงใจ นิคมอุตสาหกรรมไทย ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ” ณ บริเวณถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส10 จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559.
 
396 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยชาวนาไทยขายข้าว” โดยการรับมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกในชมรมฯ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559.
 
395 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม “จุดเทียน แปรอักษรถวายอาลัย" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ อมตะคาสเซิล นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559.
 
394 อบรมการอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลคลองตำหรุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจ และมีความรู้ เกี่ยวกับการ ดับเพลิงและอพยบหนีไฟ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559.
 
393 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า โดยคณะผู้บริหารนำโดยคุณกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ กรรมการผู้จัดการ, ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น พร้อมกับสมาชิกชมรมฯทุกคน ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 พร้อมกันนี้ คุณวีณา กรแก้วได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่บริษัทฯ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559.
 
392 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นิคมฯอมตะนคร ชลบุรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559.
 
391 นางสาวกาญจนาลัย,นางสาววีณา และคณะได้มอบริบบิ้นโบว์ให้แก่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี จำนวน 50,000 ชิ้น เพื่อนำส่งมอบให้แก่นำไปแจกจ่ายต่อไป ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559.
 
390 ทสึจิย่า ร่วมกับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและชมรม CSR อมตะนคร เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ประจำปี 2559" เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน ณ โรงเรียนวัดพานทอง ต.พานทอง จ.ชลบุรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559.
 
389 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 1, 9, 16, 24).
 
388 นายศักดิ์ศรี เส้งเตง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางสาวกาญจนาลัย,นางสาววีณา และคณะได้เข้าพบและมอบริบบิ้นโบว์ให้กับนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559.
 
387 ทสึจิย่า สนับสนุนของขวัญให้แก่โรงพยาบาลพานทอง เพื่อใช้ในกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559.
 
386 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทาเคเบะ เข้ารับมอบกล่องรับบริจาค “โครงการพี่ปันน้อง” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559.
 
385 ผู้บริหาร ยืนถวายความอาลัย 1 นาที เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย ก่อนเริ่มการประชุม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559.
 
384 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 1, 9, 16, 24).
 
383 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่ 30 กันยายน 2559.
 
382 สมาชิกชมรมฯ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 28 กันยายน 2559.
 
381 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่สมาชิกฯ โดย โรงพยาบาลบางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ ในวันที่ 23 กันยายน 2559.
 
380 นายจิรศักดิ์ พรหมบุญ รับมอบใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 17 กันยายน 2559.
 
379 คณะทำงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมระดับเพลทินั่ม ประจำปี 2559 ภายใต้วัตถุประสงค์ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และการกำจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย ณ บริษัททสึจิย่า ในวันที่ 12 กันยายน 2559.
 
378 ท่องเที่ยวประจำปี ณ บานาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 3-4 กันยายน 2559.
 
377 Mr.Mamoru Akimoto เข้ารับรางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับทอง โดยพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559.
 
376 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 3, 11, 18, 26).
 
375 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วม เข้าร่วมโครงการ "Thai kid ปั่นปันรัก" และ "Thai kid Spacer" เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาล ณ นิคมฯอมตะ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559.
 
374 โครงการองค์กรไร้พุงต้นแบบ พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ จัดโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพานทอง ณ บ.ทสึจิย่า ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559.
 
373 สมาชิกชมรมฯ เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน มอบโดยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ เมืองทองธานี โดยได้รับเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559.
 
372 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "นิคมฯ อมตะนคร บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี  ณ ศูนย์บริการส่วนหน้า อำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559.
 
371 สมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญประจำปี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559.
 
370 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 4, 12, 20, 27)
 
369 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ณ โรงอาหาร บ.ทสึจิย่า ในวัน่ที่ 26 กรกฎาคม 2559.
 
368 สมาชิมชมรมฯ เข้าร่วมตรวจสารเสพติด ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559.
 
367 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมในงานการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุน TBKK ,Top Trend Manufacturing และ Takebe สรุปผล ทีบีเคเค ได้รับการรักษามาตรฐานและ ทาเคเบะ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559.
 
366 Mr. Mamoru Akimoto เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 (ระดับทอง) มอบโดย นางพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ไบเทคบางนา โดยได้รับเป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559.
 
365 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 4, 12, 19, 27)
 
364 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกีรยติ 70 ปี ทรงครองราชย์ ณ ที่ว่าการอำเภอ จังหวัดชลบุรี โดยการออกบูธ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559.
 
363 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม มหากรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ โดยมี พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการเป็นแรงงานฝีมือ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559.
 
362 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 5, 13, 20, 28)
 
361 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการมอบอาหารให้น้องหมา และร่วมปลูกต้นไม้ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559.
 
360 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE Takebe ในการประกวดระดับประเทศ ณ บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559.
 
359 พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559.
 
358 ทสึจิย่า เข้ารับใบประกาศผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 มอบโดย นายวิเชียร เสงี่ยม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559.
 
357 นางสาววีณา กรแก้ว เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ โดย(อ.กรอ.กศ) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ ณ ห้องประชุมทรงบาดาล อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559.
 
356 นางสาวกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ กรรมการผู้จัดการ ได้ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร "แอ็ท อมตะ" นิตยสารสำหรับชาวชุมชนอมตะ ฉบับที่ 29 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2559 ในหัวข้อ สตรีนักบริหารดีเด่นระดับประเทศ
 
355 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันพระ (สำหรับวันพระในเดือนนี้ ตรงกับวันที่ 6, 14, 21, 29)
 
354 บริษัท เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าศึกษาดูงานในเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่มีต่อพนักงานในโรงงาน ในวันที่ 27 เมษายน 2559.
 
353 ทสีจิย่าได้จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างาน”โดยมุ่งเน้นความสามัคคีของทั้งองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยบริษัท เอเชีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัดจัดที่สายธาร รีสอร์ท ศรีราชา,ชลบุรี ในวันที่ 23-24 เมษายน 2559.
 
352 ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์อย่างพร้อมเพรียงกันที่โรงงาน ในวันที่ 9 เมษายน 2559.
 
351 บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้ามารดน้ำอวยพร คุณกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ และคุณวีณา กรแก้ว ผู้บริหารทสึจิย่า เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน 2559.
 
350 ทสึจิย่าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแบดมันตันป้องกันยาเสพติด กับเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน
ทาเคเบะที่สนามแบดมินตัน เอส คอร์ทอมตะ ในวันที่ 6 เมษายน 2559.
 
349 ผู้บริหารและคณะกรรมการสวัสดิการ บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลำพูนเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านแรงงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัท ในวันที่ 30 มีนาคม 2559
 
348 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการมอบบ้านน้องหมา ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2559.
 
347 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันที่ 1,7,15,22,30 มีนาคม 2559.
 
346 ชมรมเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านแรงงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัท พร้อมทั้ง TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 25 มีนาคม 2559
 
345 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในวันที่ 18 มีนาคม 2559
 
344 ทสึจิย่าได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพานทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมรับการตรวจติดตามเรื่องเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดในโรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 17 มีนาคม 2559.
 
343 บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าแสดงความยินดีกับคุณกาญจนาลัย สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่นในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559.
 
342 นางบวรลักษณ์ วรรณจินดาพร และนายภควัต พงสาวัฒนา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เข้าแสดงความยินดีกับคุณกาญจนาลัย สตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่นในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559.
 
341 วันที่ 8 มีนาคม 2559 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สัมภาษณ์นางสาวกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ กรรมการผู้จัดการบริษัททสึจิย่า (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อ "สตรีทำงานดีเด่นอุทิศตัว ทำงานด้วยใจ" และบทความได้ถูกตีพิมพ์ลงในวันที่ 10 มีนาคม 2559
 
340 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลสตรีนักบริหารดีเด่น สาขาสตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่นในสถานประกอบกิจการขนาดกลาง ประจำปี 2559 ให้แก่นางสาวกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ ในวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
339 สมาชิกชมรมฯเข้าร่วมงานประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุน TBKK, Toptrend Manufacturing และ Takebe. ทุกชมรมฯผ่านเข้าร่วมประกวดระดับประเทศซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่เมืองทองธานี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559.
 
338 สมาชิกชมรมฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี  โดย ศูนย์ตรวจสุขภาพ บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมฯ ได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพที่ดีและการป้องกันการได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559.
 
337 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประกวดการออกแบบโลโก้ชมรม CSR อมตะนคร ผลการตัดสินนายภาคภูมิได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 และนายพฤกษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 มอบโดยนายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ที่ปรึกษา CSR อมตะนคร ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559.
 
336 สมาชิกชมรมฯเข้าร่วม พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อปกป้องบริษัทและพนักงานของเราให้พ้นจากยาเสพติดและอันตรายต่างๆ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559.
 
335 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันที่ 7,15,22 กุมภาพันธ์ 2559.
 
334 กิจกรรมการป้องกันและการบริหารจัดการโรคเอดส์, วัณโรค พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ จัดโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพานทอง ณ บ.ทสึจิย่า ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559.
 
333 นางสาวกาญจนาลัย และนางสาววีณา เข้าอวยพรปีใหม่แด่นายวิวัฒน์  ตังหงส์ แรงงานจังหวัดชลบุรีคนใหม่ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27 มกราคม 2559.
 
332 นางสาววีณา กรแก้วเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ทิศทางและนโยบายแรงงานไทยภายหลังจากการเปิดประชาคมอาเซียน” โดยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานบรรยายพิเศษและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 26 มกราคม 2559.
 
331 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันที่ 8,16,23,31 มกราคม 2559.
 
330 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ได้บริจาคโพเดี่ยม (ผลิตภัณฑ์จากโครงการ TO BE NUMBER ONE) จำนวน 1 ตัว ให้แก่ อบต.คลองตำหรุ ในวันที่ 22 มกราคม 2559.
 
329 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ได้บริจาคโพเดี่ยม (ผลิตภัณฑ์จากโครงการ TO BE NUMBER ONE) จำนวน 1 ตัว ให้แก่ โรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 22 มกราคม 2559.
 
328 นางสาววีณา กรแก้ว เข้าอวยพรปีใหม่แด่นายคมสันต์ เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 11 มกราคม 2559.
 
327 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็ก และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya พร้อมทั้นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของชมรมฯด้วย ในวันที่ 9 มกราคม 2559.
 
326 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัทต่างๆ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya ในวันที่ 6 มกราคม 2559.
 
325 บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด จากจังหวัดเพชรบุรีเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งรับทราบการจัดการด้าน 5ส. , ระบบคุณภาพและความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับพนักงานในบริษัท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558.
 
324 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558.
 
323 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558.
 
322 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558.
 
321 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศทรงพระชนมายุ ๘๘ พรรษา ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558.
 
320 งานเลี้ยงประจำปี ณ โรงแรมชลอินเตอร์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558.
 
319 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันที่ 3,10,18,25 ธันวาคม 2558.
 
318 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "นิคมฯ อมตะนคร บริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ ศูนย์บริการส่วนหน้า อำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558.
 
317 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 2 ธันวาค่ม 2558.
 
316 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ (ในเดือนนี้ตรงกับวันที่ 4,10,18,25)
 
315 Mr.Mamoru Akimoto รับใบประกาศโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมระดับทอง โดยนายนายธัชพิชญ์ โสดาบรรลุ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และการกำจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย ณ อมตะนคร จ.ชลบุรี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558
 
314 อบรมการอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลคลองตำหรุ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจ และมีความรู้ เกี่ยวกับการ ดับเพลิงและอพยบหนีไฟ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
 
313 ท่านสันติสุข วิไลเจริญ อธิบดีการวิจัยเศรษฐกิจการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมการค้า สปป.ลาว, ท่านบุญยืน โคตรศรีเมือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการค้า สปป.ลาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์, พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์จากกระทรวงอุตสาหกรรมการค้า สปป.ลาว
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน. ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
 
312 สมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรม QCC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงและ เพิ่มประสิทธิภาพในการการผลิตพร้อมทั้งการเพิ่มคุณภาพและการลดต้นทุน ณ บริษัททสึจิย่า ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558
 
311 คณะผู้บริหารและสมาชิกฯ เข้าร่วม มหกรรมกีฬาสีประจำปี 2559 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558
 
310 คณะทำงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในโรงงาน ประจำปี 2559 ภายใต้วัตถุประสงค์ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และการกำจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย ณ บริษัททสึจิย่า ในวันที่ 14 ตุลาคม 2558
 
309 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ (ในเดือนนี้ตรงกับวันที่ 5,12,20,27)
 
308 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่สมาชิกฯ โดย ศูนย์ตรวจสุขภาพ บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ ในวันที่ 25 กันยายน 2558
 
307 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่ 17-19 กันยายน 2558
 
306 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการทอดผ้าป่า ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2558
 
305 คุณกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ รับใบประกาศเกียรติคุณ "โครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติฯ" มอบโดยนายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บ/ทุพพลภาพ ณ อบจ. จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 15 กันยายน 2558
 
304 ท่องเที่ยวประจำปี ณ นิว ทราเวล บีช รีสอร์ท หาดจ้าวหลาว จ.เพชรบุรี ในวันที่ 4-5 กันยายน 2558
 
303 สมาชิกชมรมฯ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา มหาราชินี ร่วมกับ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558.
 
302 ทสึจิย่าร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, อบต.คลองตำหรุและอมตะ รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ Eco for Life มอบโดย พลโท ปราการ ชลยุทธ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558.
 
301 Mr.Mamoru Akimoto เข้ารับรางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับทอง โดยนายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558.
 
300 สมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญประจำปี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558.
 
299 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "นิคมฯ อมตะนคร บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา มหาราชินี  ณ ศูนย์บริการส่วนหน้า อำเภอเมืองชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558.
 
298 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ (ในเดือนนี้ตรงกับวันที่ 7,14,22,29).
 
297 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการมอบห้องสมุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดศรีพโลทัย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558.
 
296 นิสิต และวิทยากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งรับทราบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับพนักงานในบริษัท และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558.
 
295 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการมอบห้องสมุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนวัดบ้านเก่า ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558.
 
294 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยศรีปทุมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอมตะ นำเสนอผลงานโครงการ Eco for Life ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558.
 
293 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ (ในเดือนนี้ตรงกับวันที่ 8,15,23,30,31).
 
292 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการมอบห้องสมุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558.
 
291 สมาชิกชมรมฯ เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ณ เมืองทองธานี โดยได้รับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558.
 
290 คณะเจ้าหน้าที่จากธนาคาร Fukuoka เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558.
 
289 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมในงานการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุน TBKK ,Top Trend Manufacturing และ Takebe ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558.
 
288 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558.
 
287 นางยุวรี สัตยพานิช แรงงานจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้ประกอบการจากจังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558.
 
286 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมแข่งขันโปลิ่งต้านยาเสพติด ร่วมกับเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ในจังหวัดชลบุรี ณ เมเจอร์โบว์ล บิ๊กซี ชลบุรี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558.
 
285 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ (ในเดือนนี้ตรงกับวันที่ 1,9,15,23,30).
 
284 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จัดบูธแสดงโครงการ Eco for Life ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือและความเข้าใจในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน ณ อบต.คลองตำหรุ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558.
 
283 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ในเกมส์ที่4 บริษัททสึจิย่า แพ้ให้แก่บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด 1-3 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ซึ่งทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบที่สอง ในวันที่14 มิถุนายน 2558.
 
282 นักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งรับทราบการจัดการด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัท และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558.
 
281 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 และบริษัททสึจิย่า แพ้ บริษัท เอ็นเอสเค ในเกมส์ที่สาม 0 ประตูต่อ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558.
 
280 คุณกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ รับใบประกาศเกียรติคุณมาตรฐานแรงงานไทย 8001 - 2553 มอบโดยพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และเสริมสร้างให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558.
 
279 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมทำกิจกรรม CSR ด้วยการถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ ณ วัดมาบสามเกลียว นิคมอมตะนครฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558.
 
278 คณะทำงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าตรวจติดตาม โครงการ Eco for Life ณ ทสึจิย่าและ อบต.คอลงตำหรุ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ Eco for Life ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือและความเข้าใจในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชน (ผลิตภัณฑ์จากโครงการ TO BE NUMBER ONE) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558.
 
277 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE Toptrend ในการประกวดระดับประเทศ ณ บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558.
 
276 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE Takebe ในการประกวดระดับประเทศ ณ บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558.
 
275 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE TBKK ในการประกวดระดับประเทศ ณ บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558.
 
274 สมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ ในวันที่ 10 เมษายน 2558.
 
273 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 และบริษัททสึจิย่า เสมอ บริษัทคอบบร้า 1 ประตูต่อ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2558.
 
272 สมาชิกเข้าร่วมโครงการ Green Network ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกิจกรรม CSR + ECO + Environmental & Safety ของนิคมฯ ชลบุรีและ นิคมฯ ฉะเทริงเทรา ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท ในวันที่ 2-3 เมษายน 2558.
 
271 คณะตรวจประเมินจากศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต2  เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558
 
270 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 และบริษัททสึจิย่า ชนะ บริษัทเอ็นจีเค ในเกมส์แรก 1 ประตูต่อ 0 ในวันที่ 22 มีนาคม 2558.
 
269 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "นิคมฯ อมตะนคร บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ณ อาคารอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2558.
 
268 สมาชิกชมรมฯ ร่วมประกวดร้องเพลงในงานมหกรรมนัดพบแรงงานครั้งที่ 12 ณ นิคมฯ อมตะนคร ในวันที่ 14 มีนาคม 2558.
 
267 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทาเคเบะ เข้าขอบคุณชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ที่ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทาเคเบะได้ผ่านเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 12 มีนาคม 2558.
 
266 นางบวรลักษณ์ วรรณจินดาพร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และบริษัท อันเด็น (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 9 มีนาคม 2558.
 
265 สมาชิกชมรมฯเข้าร่วมงานประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในจังหวัดชลบุรี เพื่อสนับสนุน TBKK, Toptrend Manufacturing และ Takebe. ทุกชมรมฯผ่านเข้าร่วมประกวดระดับประเทศซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่เมืองทองธานี ในวันที่ 2 มีนาคม 2558.
 
264 สมาชิกชมรมฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพานทอง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมฯ ได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพที่ดีและการป้องกันการได้รับเชื้อจากโรคคอตีบ และบาดทะยัก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558.
 
263 Mr.Hiroaki Ohara และสมาชิกชมรมฯเข้าร่วม พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อปกป้องบริษัทและพนักงานของเราให้พ้นจากยาเสพติดและอันตรายต่างๆ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558.
 
262 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็ก และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya พร้อมทั้งนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของชมรมฯด้วย ในวันที่ 10 มกราคม 2558.
 
261 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกับโรงพยาบาลพานทองออกบูธจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ อบต.หนองหงษ์ ในวันที่ 9 มกราคม 2558.
 
260 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัทต่างๆ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya ในวันที่ 7 มกราคม 2558.
 
259 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านเก่า ในวันที่ 6 มกราคม 2558.
 
258 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 6 มกราคม 2558.
 
257 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 6 มกราคม 2558.
 
256 คุณกาญจนาลัยอวยพรปีใหม่ให้กับพนักงาน มีความสุขและสุขภาพที่ดีตลอดปี ในวันที่ 5 มกราคม 2558.
 
255 Mr.Kichise อวยพรปีใหม่ให้กับพนักงาน มีความสุขและสุขภาพที่ดีตลอดปี ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557
 
254 สมาชิกฯ เข้ารับมอบธงแรงงานรณรงค์สร้างความปรองดองสมาณฉันท์ สร้างสรรค์เศษรฐกิจไทย ภาคตะวันออก มอบโดยนายธีรวุฒิ ศิริวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ อาคารศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557
 
253 งานเลี้ยงประจำปี ณ โรงแรมรัตนะ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557
 
252 คุณวีณา กรแก้วประธานชมรมฯได้รับเชิญจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่อง "สำนึกจิต พิชิตคุณธรรม สำนึกจริยธรรม พิชิตจิตใจ" ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557
 
251 อบรมการอพยพหนีไฟ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลคลองตำหรุ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557.
 
250 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ในวันที่ 26- 28 พฤศจิกายน 2557.
 
249 สมาชิกร่วมขบวนพาเหรดในงาน มหกรรม กีฬาสี TO BE NUMBER ONE ทสึจิย่า ในวันที่ 18 ตุลาคม 2557.
 
248 คุณกาญจนาลัยและคุณวีณา ได้รับเชิญเข้าต้อนรับพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการต่างๆ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557.
 
247 ตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่สมาชิกฯ โดย ศูนย์ตรวจสุขภาพ บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ ในวันที่ 26 กันยายน 2557.
 
246 นายจิโร่ คิจิเซะ เข้ารับรางวัลเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบการ มอบโดยนายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ ในวันที่ 25 กันยายน 2557.
 
245 นางสาวพจนันท์ ทองวัฒน์ ผู้ตรวจราชการประจำภาค 3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าเยี่ยมชมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบการ ในวันที่ 18 กันยายน 2557.
 
244 กิจกรรมการป้องกันและการบริหารจัดการโรคเอดส์, วัณโรค พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ จัดโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพานทอง ณ บ.ทสึจิย่า ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557.
 
243 นางสาววีณา กรแก้ว รับใบประกาศโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมระดับทอง โดยนายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) และการกำจัดของเสียอันตรายตามกฎหมาย ณ อมตะนคร จ.ชลบุรี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557.
 
242 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทาเคเบะ เข้าขอบคุณชมรมทูบีนัมเบอรืวันทสึจิย่า ที่ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่งทำให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทาเคเบะประกวดชนะเลิศระดับจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557.
 
241 สมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญประจำปี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557.
 
240 นางสาวกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน มอบโดย นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ เมืองทองธานี โดยได้รับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557.
 
239 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ณ โรงอาหาร บ.ทสึจิย่า ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557.
 
238 สมาชิกชมรมฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพานทอง เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมฯ ได้รับการดูแลในเรื่องสุขภาพที่ดีและการป้องกันการได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557.
 
237 ทสึจิย่าเข้ารับประกาศเกียรติคุณ แก่สถานประกอบการที่ปฎิบัติตามพรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ม.๓๓, ม.๓๔ มอบโดยนายสมเด็จ แน่นอุดร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ จ.ชลบุรี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557.
 
236 Mr.Jiro Kichise เข้ารับรางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ระดับทอง โดยนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดยได้รับเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557.
 
235 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ "โลหิตนี้เพื่อแม่" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ณ ศูนย์บริการส่วนหน้า อ.เมืองชลบุรี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557.
 
234 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัทอินเตอร์เฟส, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอมตะ รับรางวัลชมเชย โครงการ Eco for Life ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน ณ. โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557.
 
233 ท่องเที่ยวประปี ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ปากช่อง ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557.
 
232 การเยี่ยมชมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงงานตามความต้องสถานประกอบกิจการ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557.
 
231 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557.
 
230 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ให้ความรู้ในการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัด ให้กับชมรมทูบีนัมเบอร์วันทาเคเบะ ในนิคมฯอมตะนคร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557.
 
229 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัทอินเตอร์เฟส, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอมตะ นำเสนอผลงานโครงการ Eco for Life ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน ณ. โรงแรมโฟร์ซีซั่น ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557.
 
228 ทสึจิย่าร่วมกับบริษัทอินเตอร์เฟส, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอมตะ นำเสนอผลงานโครงการ Eco for Life ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน ณ. โรงแรมโฟร์ซีซั่น ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557.
 
227 สมาชิมชมรมฯ เข้าร่วมตรวจสารเสพติด ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557.
 
226 นางสาวกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปีที่ 7 ติดต่อกัน ณ ไบเทค บางนา (1 ปี ระดับจังหวัด และ 6 ปี ระดับประเทศ) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557.
 
225 นายจาตุรงค์ สรนุวัตร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ พร้อมคณะผู้พิพากษา และผู้พิพากษาสมทบ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งรับทราบการจัดการด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัท และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557.
 
224 อมตะคอร์ปอเรชั่นและ อบต.บางนาง จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโรงงานเพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อชุมชนและประชาชนทั่วนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครพร้อมทั้ง กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557.
 
223 นางสาววีณา กรแก้ว ได้รับเชิญจากอำเภอพานทอง บรรยายโครงการทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ให้แก่เครือข่าย ณ ห้องประชุม อ.พานทอง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557.
 
222 อมตะคอร์ปอเรชั่นและ อบต.เกาะลอย จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมโรงงานเพื่อส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อชุมชนและประชาชนทั่วนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครพร้อมทั้ง กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557.
 
221 นายวิเชียร เสงี่ยม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557.
 
220 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 บริษัททสึจิย่า เสมอ บริษัทเซะนิยะ 5-5 ในเกมส์ที่สองเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน2557 และในเกมส์ที่สาม แพ้ให้แก่บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ 2-0 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ซึ่งทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบที่สอง ในวันที่ 15 มิถุนานยน 2557.
 
219 คณะทำงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าตรวจติดตาม โครงการ Eco for Life ณ นิคมอมตะนครและ อบต.คอลงตำหรุ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2557.
 
218 บริษัททสึจิย่าร่วมกับบริษัทอินเตอร์เฟส, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอมตะ เข้าร่วมโครงการ Eco for Life ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนาง นอกจากนี้บริษัททสึจิย่า ได้บริจาคเก้าอี้ขับถ่ายเพื่อผู้พิการจำนวน 1 ตัว (ผลิตภัณฑ์จากโครงการ TO BE NUMBER ONE) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557.
 
217 บริษัททสึจิย่าร่วมกับบริษัทอินเตอร์เฟส, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอมตะ เข้าร่วมโครงการ Eco for life ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน ณ อบต.คลองตำหลุ นอกจากนี้บริษัททสึจิย่า ได้บริจาคเก้าอี้ขับถ่ายเพื่อผู้พิการจำนวน 1 ตัว (ผลิตภัณฑ์จากโครงการ TO BE NUMBER ONE) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557.
 
216 บริษัททสึจิย่าร่วมกับบริษัทอินเตอร์เฟส, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอมตะ เข้าร่วมโครงการ Eco for life ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน ณ อบต.คลองตำหลุ นอกจากนี้บริษัททสึจิย่า ได้บริจาคถังขยะ(ผลิตภัณฑ์จากโครงการ TO BE NUMBER ONE) จำนวน 8 ใบ ให้แก่ อบต.คลองตำหลุ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557.
 
215 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE TBKK ในการประกวดระดับประเทศ ณ บริษัท ทีบีเคเค ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557.
 
214 บริษัททสึจิย่าร่วมกับบริษัทอินเตอร์เฟส, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอมตะ เข้าร่วมโครงการ Eco for life ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือและความเข้าใจในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนนอกจากนี้บริษัททสึจิย่า ได้บริจาคถังขยะ (ผลิตภัณฑ์จากโครงการ TO BE NUMBER ONE) จำนวน 8 ใบ ให้แก่โรงเรียนใน อบต.บางนาง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557.
 
213 ที่ปรึกษาจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรี เข้าเยี่ยมชมบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด NG ของกระบวนการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557.
 
212 สมาชิกชมรมฯ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557.
 
211 นางสาววีณา กรแก้วได้รับเชิญจากสมาคมนักทรัพยากรมนุษย์อมตะนคร บรรยายในเรื่อง"สิ่งที่ฝ่ายบุคคลควรทำในสถานการณ์ในปัจจุบัน (ถ้าวิกฤต)" ให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ อมตะนคร ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในวันที่ 24 เมษายน 2557.
210 บริษัททสึจิย่า เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยการลงนามข้อตกลงของโครงการ โดยนางสาวกาญจนาลัย ฟูเจริญยศ ณ โรงแรมชลอินเตอร์ ในวันที่ 23 เมษายน 2557.
209 บริษัททสึจิย่าร่วมกับบริษัทอินเตอร์เฟส, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอมตะ เข้าร่วมโครงการ Eco for life ภายใต้แนวคิดขยะสร้างสรรค์ นำคุณค่าสู่ชุมชน ณ อบต.บางนาง นอกจากนี้บริษัททสึจิย่า ได้บริจาคถังขยะ(ผลิตภัณฑ์จากโครงการ TO BE NUMBER ONE) จำนวน 10 ใบ ให้แก่ อบต.บางนาง ในวันที่ 22 เมษายน 2557.
208 สมาชิกฯ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2557.
207 บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด สั่งซื้อซุ้มประตู 1 ชุด (ผลิตภัณฑ์จากโครงการ TO BE NUMBER ONE) ในวันที่ 9 เมษายน 2557.
206 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 และบริษัททสึจิย่า แพ้ บริษัทโตโยด้า โกเซ ในเกมส์แรก 4 ประตูต่อ 0 ในวันที่ 30 มีนาคม 2557
205 คณะตรวจประเมินจากศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๗ (ชลบุรี) เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 มีนาคม 2557
204 อาจารย์จากโรงเรียนวัดหนองรีในจังหวัดชลบุรี สั่งซื้อ ชุดโต๊ะสนาม จำนวน 6 ชุด (ผลิตภัณฑ์จากโครงการ TO BE NUMBER ONE) ในวันที่ 3 มีนาคม 2557
203 นางสาววีณา กรแก้วได้รับเชิญจากสำนักงงานแรงงานจังหวัดชลบุรี บรรยายในเรื่องประสบการณืในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
202 โรงพยาบาลพานทองและนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมทั้งศึกษาดูงานโครงการองค์กรไร้พุงต้นแบบ และให้บริการตรวจสุขภาพฟันของสมาชิกชมรมฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
201 นางสาววีณา กรแก้วรับมอบเกียรติบัตรคณะทำงานการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยนายวิเชียร เสงี่ยม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
200 สมาชิกชมรมฯเข้าร่วม พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อปกป้องบริษัทและพนักงานของเราให้พ้นจากยาเสพติดและอันตรายต่างๆ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
199 นางสาววีณา กรแก้วเข้าร่วมสัมมนาการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย SMART จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินวัฒนธรรมองค์กรและการสื่อสารของผู้ประกอบการ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
198 นางสาววีณา กรแก้วได้รับเชิญจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี บรรยายในเรื่องการแนะแนวอาชีพให้แก่ พระสงฆ์ ณ วัดศรีสมานจิตร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 29 มกราคม 2557
197 ชมรมฯ บริจาคชุดโต๊ะสนามจำนวน 1 ชุด และชั้นดอกไม้ จำนวน 4 ชั้น ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ในวันที่ 17 มกราคม 2557
196 นางสาววีณา กรแก้ว เข้าอวยพรปีใหม่แด่นายคมสันต์ เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 มกราคม 2557
195 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัด ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และในวันที่ 11 มกรมคม 2557 นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็ก และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya พร้อมทั้งนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของชมรมฯด้วย ในวันที่ 11 มกราคม 2557
194 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงพยาบาลพานทอง ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ อบต.หนองหงษ์ และในวันที่ 9 มกราคม 2557 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ร่วมกับโรงพยาบาลพานทองออกบูธจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ อบต.หนองหงษ์์ ในวันที่ 9 มกราคม 2557
193 สมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวันเด็ก กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และบริษัทต่างๆ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีเกมส์จำนวนมากมายสำหรับเด็กรวมทั้งบูธ TO BE NUMBER ONE Tsuchiya ในวันที่ 7 มกราคม 2557
192 นางสาวกาญจนาลัย ฟูเจริญยศรับรางวัล "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน" (ธงขาวดาวเขียว) โดยนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เพราะเรามีระบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ในเรื่องของน้ำ, อากาศ, การจัดการของเสียและพื้นที่สีเขียว พร้อมสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในนิคมอมตะนคร ในวันที่ 6 มกราคม 2557
191 Mr.Takehara อวยพรปีใหม่ให้กับพนักงาน มีความสุขและสุขภาพที่ดีตลอดปี ในวันที่ 6 มกราคม 2557
190 สมาชิกชมรมฯ มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านเก่า เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ตำบลบ้านเก่า ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
189 นางสาววีณา กรแก้ว รับมอบป้ายประกาศมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยนางบวรลักษณ์ วรรณจินดาพร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556
188 ชมรมฯ บริจาคชุดโต๊ะสนามให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จำนวน 2 ชุด ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556
187 งานเลี้ยงประจำปี ณ โรงแรมรัตนะ ในวันที่ 14 ธันวามคม 2556
186 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการ"ทำดีเพื่อพ่อ" ด้วยการบริจาคโลหิต กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556
185 อบรมการอพยพหนีไฟ โดยบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
184 Mr.Hiroaki Ohara president of  Tsuchiya Decal Industrial Co., Ltd. และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมงานกีฬาสีประจำปีในวันที่ 26 ตุลาคม 2556
183 สมาชิกชมรมฯช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมสำหรับโรงงานของเรา ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556
182 อมตะนครได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงการ Eco symbiosis (บริษัท, นิคมอุตสาหกรรมและชุมชน) การประกวดครั้งนี้คือการให้รางวัลกับโครงการที่โดดเด่นตอบสนองต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นการประกวดปีแรกและสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท สิ่งแวดล้อม, สังคม, สุขภาพและท้องถิ่น ในวันที่ 30 กันยายน 2556
181 นางสาววีณา กรแก้ว รับมอบใบรับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยท่านคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ศาลากลาง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 27 กันยายน 2556
180 ตรวจสุขภาพประจำปี โดย ศูนย์ตรวจสุขภาพ บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ในวันที่ 24 กันยายน 2556
179 Mr.Seiichiro Takehara เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน มอบโดย นางนฤมล ธารดำรงค์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ เมืองทองธานี ได้รับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
178 ท่องเที่ยวประจำปี ณ รีเจ้นท์ ชาเล่ต์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556
177 Mr.Jiro Kichise เข้ารับรางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจกการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยนางสาวอินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรุงเทพฯ โดยได้รับเป้นปีที่ 8 ติดต่อกัน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556
176 นางสาววีณา กรแก้ว ขึ้นปกนิตยาสารธิดาแรงงาน พร้อมทั้งบทความที่ให้สัมภาษณ์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556
175 ทูบีนัมเบอร์วันทสึจิย่า ได้ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้า ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556
174 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงาน ระดับภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2556
173 คณะผู้ประกอบการจากจังหวัดปทุมธานีจำนวน 50 คน โดยนางชไมพร สินธุประสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556
172 บริษัทอินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงงานสีขาวและ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556
171 คณะตรวจประเมินจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครงแรงงาน, สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, เจ้าหน้าที่อำเภอพานทอง เข้าตรวจประเมินโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556
170 ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556
169 กลุ่ม BOI จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดและและคณะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ 4 ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังโดยความร่วมมือของอมตะฯ เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงงานสีขาวและ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
168 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมในงานการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี เพื่อสนับสนุน TBKK และ Top Trend Manufacturing ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2556
167 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมตรวจสารเสพติด ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556
166 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการตรวจโรคมะเร็งปากมดลูก โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556
165 สมาชิกชมรมฯ ร่วมงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน แรงงานไทยต้านภัยยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556
164 Mr.Tani, President & Mr.Aoyagi, MD จากธนาคาร Fukuoka เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
163 Mr.Seiichiro Takehara เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ปีที่ 6 ติดต่อกัน ณ ไบเทค บางนา (1 ปี ระดับจังหวัด และ 5 ปี ระดับประเทศ) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2556
162 ถ่ายทำสารคดี Sunday eye เรื่องการให้ความสนใจที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน จัดโดยสถานนีโทรทัศน์ช่อง 5 และออกอากาศในทุกวันอาทิตย์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
121 สมาชิกชมรมฯ ร่วมโครงการปลูกป่า "อุตสาหกรรมร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ฟื้นผืนดิน" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท อมตะ คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555
110 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการมุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2สีขาว ป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยการออกบูธแสดงกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง2 วันที่ 31 สิงหาคม 2555
96 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการมุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังสีขาว ป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยการออกบูธแสดงกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555
74 สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดปฎิบัติการมุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครสีขาว ป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ร่วมกับ กรมสวัดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี โดยการออกบูธแสดงกิจกรรม ณ สถาบันไทย-เยอรมัน อมตะนคร ในวันที่ 18 มกราคม 2555
 
52 สมาชิกชมรมฯ ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา "พลิกฟื้น ผืนป่าชายเลน ร่วมอนุรักษ์ผืนป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 " จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตำหรุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท อมตะ คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ณ บริเวณป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 24 กันยายน 2554
5 สมาชิกชมรม ฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
......ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ท๊อป เทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ...... ...... ...... .......ส่วนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ชลบุรี
4 สมาชิกชมรมฯ ได้รับการตรวจประเมินสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
......ในการทำงาน ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
3 สมาชิกชมรมฯ ศึกษาดูงาน TO BE  NUMBER  ONE  ณ บริษัท ควอลลิตี้ คอฟฟี่ จำกัด โปรดักส์ จำกัด
......จังหวัดฉะเชิงเทราในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553
2 สมาชิกชมรมฯ ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยเพื่อประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
.......เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553
1 สมาชิกชมรมฯ สนับสนุนงานสังสรรค์ปีใหม่ในชุมชนบ้านเก่า ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2553
กลับสู่หน้าหลัก
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved.